แผ่นดินไทย

posted on 05 Mar 2013 10:44 by henggy1 in Thai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพลงแผ่นดินไทย

ศิลปิน โรส วลัยพรรณ
 
 
แม้นใครบุก เข้ามาลุก ล้ำแดนไทยถิ่น
ฉันจะสู้ เหล่าศัตรู ล้างมันจนสิ้น
ขอพลีชีพ เพื่อชาติไทย ไว้จนแดดิ้น
รักษาถิ่น ป้องแผ่นดิน สินทรัพย์ของไทย

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อีกทั้งรัฐธรรมนูญ
ฉันเทิดทูน ไม่ให้สูญ เสียใครไปได้
แม้ใครหมิ่น เหยียบแผ่นดิน เข้ามาเมื่อไหร่
สู้จนขาดใจ ไม่ให้ใคร เข้ามาย่ำยี

แผ่นดินทอง ของไทย ทุกคน
ต้องผจญ กว่าจะมี เสรี
เข้าฟาดฟัน สู้มัน เต็มที่
จึงได้มี แผ่นดินสยาม...นามว่าไทย

รักพงษ์เผ่า แผ่นดินเรา ทุกคนต้องสู้
ถึงตายหมู่ สู้ให้มัน สมความยิ่งใหญ่
เสียชาติเกิด อยู่เป็นทาส ไหนเลยทนได้
ขอตายเพื่อไทย ไม่ให้ใคร เข้ามาครอบครอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet