ค น ดี..คีตาญชลี

posted on 22 Jan 2013 10:09 by henggy1 in Thai
 
 
 
 
ทุกวันนนี้สังคมอยู่ยาก เต็มไปด้วยสิ่งอยุติธรรม
และการใช้อำนาจในทางที่ผิด

ให้คนดีได้มีที่ยืนในสังคม
ร่วมกันต่อต้านคนชั่ว สนับสนุนคนดี
 
 

เพลง.....คนดี
เนื้อเพลง.....เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

โดย..คีตาญชลี

.....................................................

ฟ้ า ห ม อ ง . . .
แผ่นดินร่ำร้องระงม
สองมือชูชัยไขว่คว้าเพียงลม
ไขว่คว้าเพียงลมผ่าวลมแล้งลอย

เ วิ้ ง ฟ้ า . . .
ทุ่งนาป่าเขาดงดอย
เขายังคงคอยไขว่คว้างยังคอย
กับสายลมลอยลับลอยไปไกล

เ ธ อ ม า . . .
ท่ามกลางพายุปะทุเกลื่อนภัย
เพียงสองมือเราจับ
มือช่วยฉุด
มือร่วมฝ่าไป
ก้าวไปให้แรง

ค น ดี . . .
จะมีทุกหนทุกแห่ง
หนทางยาวไกลโหดร้ายรุนแรง
โลกนี้มีแรงเพราะแรง “ ค น ดี ”

 

 

 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet