รู้หรือเปล่า

posted on 19 Jul 2012 19:53 by henggy1 in Inter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพลงเพราะจัง ฟังแล้วอารมณ์ดี มีความสุขจริงๆ
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ร้องเพลงกัน..
Zhi Dao Bu Zhi Dao (รู้หรือเปล่า)
 
 


ซานชิงสุ่ย ซิ่วไท้ หยางเกา เห่ายามาเห่า ฟ้งเพียว
เสียวเสี่ยวฉ่วน เอ๋อร์เชิงกั้วไหล ทาอี หลู่เหยา ยาเหยา
เหวยเหลียว หน้าซินซ่างเหยิน ฉี่ยาฉี่ ต้าเจ่า
เย่ปู๊กว่าน ยาหลู่เทียวเทียว หว่อฉิง เยี่ยนตั่ว ซินเหล่า
ซานชิงสุ่ย ซิ่วไท้ หยางเกา
เห่ายามาเห่า ฟ้งเพียว อี๋ซินเสี่ยง เจ๋อทา หย่าทา
หว่อเสี่ยง เต๋อเจิน ซินเจียว เหวยเหลียว หน้าซินซ่างเหยิน
ซุ้ยยาซุ่ย ปู๊เจ่า หว่อจือผ้า ยาเจ่า ปู๊เต้า
หน้าเจียว หว่อเจิน มอเห่า
ซานชิงสุ่ย ซิ่วไท้ หยางเกา เห่ายามาเห่า ฟ้งเพียว
ซ้านปู้เหลี่ยง ปู้เพ่าหย่าเพ่า คว่ายกาน เต้าทู่ ตี้เมียว
หว่อฉิง เยี่ยนเพ่ย เจ๋อทา เพ่ยย่าเพ่ย เต้าเหล่า
ฉูเหลี่ยวทา หย่าโตว ปู๊เย่า ทาจือ เต้าปู จือเต้า
ทาจือ เต้าปู จือเต้า ทาจือ เต้าปูจือเต้า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบคุณเวบ..http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nuwharn&group=4

Comment

Comment:

Tweet